Subvenció 2017-2018 gimnàstica de la gent gran

Inici / 2018 / Subvenció 2017-2018 gimnàstica de la gent gran

A l’Ajuntament de Llobera, se li ha atorgat una subvenció de 1.700€ anuals, per els anys 2017 i 2018, per a la gimnàstica de la gent gran, aprovat per a la corporació per decrets números 4546 i 4545 en data 24 d’octubre de 2018,  corresponent dins el programa dels ajuts directes de la diputació de Lleida.

Llobera, 12 de novembre de 2018

 

Amb la col·laboració de: