2 febrer, 2015

Retribucions càrrecs electes i grups municipals

 

El ple celebrat el dia 22 de juny de 2015 va acordar les següents retribucions als càrrecs electes:

 

Alcalde

Josep Colell Solé una retribució anual bruta de 6.199,38 €, que es percebrà en dotze pagues, corresponents a les diferents mensualitats de l’any, amb una dedicació del 50% de la jornada laboral.

 

Regidors

Els regidors percebran una indemnització de 15 € per assistència als plens de l’Ajuntament i una indemnització de 35 € per l’assistència a les comissions de govern.

Així mateix es va determinar que en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 0,228384 € per quilòmetre (dels quals 0,19 € no estan subjectes a retenció i la resta estan subjectes al percentatge de retenció de l’IRPF que legalment pertoqui en cada moment).

 

Acta de 22 de juny de 2015

Anunci BOP 124 de data 01/07/2015

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)