9 novembre, 2015

Pressupost 2015

 

Pressupost municipal de 2015

El pressupost municipal per a l’exercici 2015, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres,  en el ple ordinari de data 3 de novembre de 2014.

 

Pressupost de despeses

Capítol 1 Despeses de personal 38.200,00 €
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 71.000,00 €
Capítol 3 Despeses financeres 500,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 15.078,34 €
Capítol 6 Inversions reals 29.663,45 €
Capítol 9 Passius financers 2.000,00 €
TOTAL 156.441,79 €

 

Pressupost d’ingressos

Capítol 1 Impostos directes 26.800,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 200,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 110.768,95 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 20,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 18.652,84 €
TOTAL 156,441,79 €

Acta ple 03/11/2014

BOP núm. 1 de 02/01/2015

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)