2 febrer, 2015

Pressupost municipal

 

El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de l’ajuntament, esdevenint una eina clau per a la gestió públic, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar durant l’exercici corresponent.

 

Pressupost de l’any 2015

Pressupost de l’any 2014

Pressupost de l’any 2013

Pressupost de l’any 2012