2 febrer, 2015

Normativa municipal i Ordenances

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

 

En el Ple de l’Ajuntament de Llobera, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2011, va acordar l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica, en compliment del que disposa l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis.

Informació adicional:

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI

 

Ordenança reguladora del transport públic de viatgers en automòbils de turisme i per les llicències de taxi.

Informació adicional:

Ordenança reguladora del servei de taxi (.pdf)

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències de taxi (.pdf)

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC

 

Ordenança reguladora del preu públic en la utilització de taules i cadires i del local social.

Informació adicional:

Ordenança fiscal reguladora del preu públic utilització taules i cadires (.pdf)

Ordenança fiscal reguladora del preu públic utilització local social (.pdf)

 

ORDENANÇA REGULADORA DELS SERVEIS DE CEMENTIRI

 

Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de cementiri.

Informació adicional:

Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri (.pdf)

 

ORDENANÇA REGULADORA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I BÉNS I IMMOBLES

 

Ordenança reguladora dels impostos sobre les activitats econòmiques i els impostos sobre béns i immobles.

Informació adicional:

Ordenança de l’impost sobre les activitats econòmiques (.pdf)

Ordenança de l’impost sobre béns i immobles (.pdf)

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’APROFITAMENTS ESPECIALS EN SÒL, SUBSÒL O VOL

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials en sòl, subsòl o vol

Informació adicional:

Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitaments especials en sòl, subsòl o vol (.pdf)

 

ORDENANÇA IVTM

 

Ordenança IVTM

Infomació adicional:

Ordenança IVTM (.pdf)

 

NORMATIVA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS A LLOBERA 2017

 

Normativa reguladora subvencions Llobera 2017 (.pdf)

 

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)